20110819177

Montujemy urządzenia bezpieczeństwa jak bramki ograniczające gabaryty pojazdów, progi zwalniające, progi podrzutowe, lustra drogowe, szlabany automatyczne na pilota i mechaniczne do obsługi manualnej, azyle dla pieszych i inne urządzenia infrastruktury drogowej.

Zajmujemy się oznakowaniem poziomym dróg, parkingów, hal produkcyjnych i magazynowych.

Prowadzimy również wypożyczalnie znaków drogowych do wygrodzeń robót budowlanych na placach, przy chodnikach jak i w pasie ruchu drogowego. Zajmujemy się również montażem stałym i tymczasowym znaków drogowych jak i malowaniem oznakowania poziomego na drogach, halach i parkingach.